24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

Het is onze doelstelling coaching zo laagdrempelig mogelijk te maken. Informatie over coaching in de de vorm van artikelen en essays levert hier wat ons betreft een goede bijdrage aan. Onderstaand vind je de eerste artikelen. Wij nodigen nadrukkelijk iedereen die iets te vertellen heeft over (telefonische) coaching uit om een bijdrage te leveren.

Als je een artikel hebt geschreven waarvan je denkt dat het een plaats verdient op deze site, neem dan contact op via het contactformulier of bel met 0909 999 0909 (code 30).

WAT IS COACHING? : Topsporters beseffen het als geen ander, topprestaties leveren is een continu en meedogenloos gevecht. Tegen de concurrentie maar zeker net zo hard tegen zichzelf. lees meer...

TELEFONISCHE COACHING : Met het toenemen van het vertrouwen in coaching als hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling neemt ook het belang van telefonisch coachen toe als alternatief voor persoonlijke ontmoetingen. lees meer...

BEN IK COACHABLE? : Eigenlijk het eerste dat iemand zich zou moeten afvragen voordat hij of zij een coach gaat zoeken is: ben ik geschikt om te worden gecoacht - of zoals de Amerikanen dat treffend weten uit te drukken "coachable". Wat coachable precies is daarover lopen de meningen - zoals over alles - uiteen. lees meer...

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET : We nemen de wereld waar via onze zintuigen. We zien, horen, voelen, ruiken en proeven en hebben intu´tie. De zintuigen zijn de eerste filter voor de indrukken die wij op ons afkrijgen. lees meer...

COACHING BIJ STRESS : Veel mensen lijden onder wat men in de volksmond noemt "stress". Dit artikel beschrijft wat stress is en welke belangrijke rol coaching kan spelen bij het omgaan met stress en het verminderen van stressgerelateerde klachten. lees meer...

COACHING EN MOTIVATIE : Er is niets lastiger dan motivatie. Motivatie is belangrijk, want motivatie zorgt ervoor dat iemand wordt aangezet tot actie en het ontbreken ervan is de doorslaggevende factor om doelen niet te behalen. Verder is motivatie moeilijk stuurbaar. Er bestaan geen eenvoudige recepten om mensen te motiveren, lees meer...

COACHING BIJ VERSLAVING : Een verslaving werkt verwoestend op je leven. Energie, tijd, geld, alles gaat naar het moeten bevredigen van die ene behoefte (of dat nou drank, drugs, gokken of iets anders is). lees meer...

SYSTEMISCHE BEGELEIDING : Systemische begeleiding zoals wij die nu kennen is ontstaan vanuit de wereld van de gezinstherapie. Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut, is het meest bekend wat de introductie van dit systemisch werk betreft. lees meer...