24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

BEN IK COACHABLE?
door Erik Spaans

Eigenlijk het eerste dat iemand zich zou moeten afvragen voordat hij of zij een coach gaat zoeken is: ben ik geschikt om te worden gecoacht - of zoals de Amerikanen dat treffend weten uit te drukken "coachable". Wat coachable precies is daarover lopen de meningen - zoals over alles - uiteen. Er is veel geschreven over de eisen waar een coach aan zou moeten voldoen, maar slechts weinig over aan welke eisen een coachee moet voldoen.

EISEN
Aan welke eisen moet een coachee dan voldoen om een optimaal resultaat te verkrijgen uit het coachingstraject? Onderstaande lijst is een opsomming van de meest belangrijke eisen aan een coachee:

Eerlijkheid
eerlijkheid tgenover jezelf en tegenover je coach is absoluut voorwaardelijk voor een goede coachee. Zonder eerlijkheid (het erkennen van je eigen eigenschappen, goed en slecht) kun je immers niet bepalen waar je staat.

Openheid
De bereidheid om je situatie en je eigen gedrag te bespreken is natuurlijk ook cruciaal voor een coachee. De essentie van coaching is immers juist het bespreken hiervan.

Bereidheid te leren
De bereidheid om de huidige situatie te onderzoeken, de oorzaken te identificeren en vervolgens de mogelijkheden tot verbetering te ontdekken is ook absoluut noodzakelijk voor een coachee. Als dit ontbreekt dan zijn de gesprekken met de coach niet meer dan uithuilsessies.

Bereidheid te veranderen
Misschien wel de meest belangrijke eigenschap is de bereidheid tot veranderen. Natuurlijk is het in alle eerlijkheid en openheid bespreken en analyseren van sityaties en het (h)erkennen van ontwikkelgebieden absoluut voorwaardelijk omdat hieruit inzicht ontstaat, als echter de bereidheid tot veranderen ontbreekt dan komt en van coaching niets terecht.

Bereidheid om te investeren
De kost gaat voor de baat uit, luidt een oud nederlands gezegde. Als er geen bereidheid is om te investeren in een coachingtraject, in tijd en geld, dan zal een traject zelfs niet van start kunnen gaan.

FACTOREN
Dit is natuurlijk een vrij groot pakket aan eisen. Hoe kom je tot zo'n instelling? Voor iedereen is het punt waarop men externe hulp welkom heet anders. Voor de een is dat al snel aangebroken, voor de ander breekt het wellicht nooit aan. Dit hangt af van verschillende factoren. Onderstaande lijst bevat de meest belangrijke factoren:

Probleem
Er moet een probleem worden ervaren waarvan de coachee vindt dat hij/zij het niet zelf kan oplossen. Dit hoeft natuurlijk niet noodzakelijk een groot probleem te zijn.

Negatieve gevolgen
Het probleem moet direct negatieve gevolgen hebben voor de coachee, met andere woorden: hij/zij moet er niet van weg kunnen lopen.

Eigen verantwoordelijkheid
De coachee moet zich bewust zijn van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem.

Realiteit
Coaching moet een reŽle optie zijn: de uitkomst van een kosten/batenanalyse moet positief zijn, is er genoeg "informele" steun en/of coaching aanwezig in de omgeving (collega's, vrienden) dan ligt het voor de hand daar in eerste instantie gebruik van te maken.

TEST JEZELF
Onderstaande test is een variant op de tests die op verschillende websites over coaching zijn te vinden. Vul hem in en zie in hoeverre je coachable bent. Omcirkel de cijfers die op jou van toepassing zijn: 1 betekent niet van toepassing, 5 betekent volledig van toepassing.

1 2 3 4 5 Ik ben bereid me open en eerlijk op te stellen
1 2 3 4 5 Ik ben bereid te investeren in coaching (tijd en geld)
1 2 3 4 5 Ik ben bereid me aan gemaakte afspraken te houden
1 2 3 4 5 Ik weet wat mijn taken zijn en wat die van de coach zijn en ik ben bereid mijelf en mijn coach hieraan houden
1 2 3 4 5 Ik ben bereid nieuwe concepten en ideeŽn uit te proberen
1 2 3 4 5 Ik ben bereid te veranderen

Tel de scores bij elkaar op ____

Score
6-12 Niet coachable op dit moment.
13-18 Coachable, maar maak goed afspraken met jezelf en de coach.
19-24 Coachable.
25-30 Erg coachable, vraag veel van je coach.

OVER DE AUTEUR
Erik Spaans is directeur en eigenaar van Tcoach: www.tcoach.nl, het grootste Coaching Call Center in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van coaching op het gebied van loopbaanplanning en effectieve communicatie.

Terug