24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

COACHING BIJ STRESS
Veel mensen lijden onder wat men in de volksmond noemt "stress". Dit artikel beschrijft wat stress is en welke belangrijke rol coaching kan spelen bij het omgaan met stress en het verminderen van stressgerelateerde klachten.

STRESS
Het is lastig om stress te definiŽren. Iedereen weet wat het is, maar de beleving van stress is erg subjectief. Stress wordt veroorzaakt door bedreigende situaties. Instinctief reageren mensen op bedreigende situaties door hun lichaam voor te bereiden op een gevecht of een vlucht. In de hedendaagse maatschappij komen echt levensbedreigende situaties veel minder voor, stress wordt nu bijvoorbeeld veroorzaakt door het wachten op de bus of in de file, een ruzie thuis of op het werk, een deadline of een financiŽle tegenvaller. Deze situaties komen wel vaak voor en doordat de reactie van vechten of vluchten uitblijft kunnen deze dan in gevallen leiden tot meer chronische klachten zoals nek- of hoofdpijn, gespannen schouders en of kaken, verhoogde bloeddruk en/of een verhoogde cholesterolspiegel. Om stress te begrijpen wordt vaak gebruik gemaakt van het ABC model van Albert Ellis. Hierbij is de A de activator oftewel de situatie die stress op kan leveren, B is de beleving daarvan en C is de consequentie: in hoeverre ervaar ik stress. C wordt veroorzaakt door de combinatie van A en B.Het is in principe mogelijk om stress te beheersen door de A, B of C factor te wijzigen. Bij A gaat het er dan om niet meer in de situatie terecht te komen, bij B om de manier waarop de situatie wordt ervaren te wijzigen en bij C om de gevolgen aan te pakken.

COACHING
Coaching kan zeer behulpzaam zijn bij de bestrijding van stressklachten. Coaching bestaat uit individuele ondersteuning van cliŽnten met persoonlijke ontwikkeling als doel. Individueel en persoonlijke ontwikkeling zijn hierbij sleutelbegrippen.
- Individuele ondersteuning is cruciaal: Ieder mens is anders en wat voor de ene mens stressverlagend werkt kan voor de andere juist stressverhogend werken.
- Het verminderen van en leren omgaan met stress is een onmisbaar onderdeel van persoonlijke ontwikkeling.
Coaching kan in beginsel plaatsvinden in persoonlijke gesprekken, per telefoon of per email. Voor het behandelen van stress liggen persoonlijke gesprekken en telefonische coaching het meest voor de hand.

DE VOORWAARDEN
Natuurlijk moet er, om een succesvol coachingstraject te waarborgen aan een tweetal voorwaarden worden voldaan:
- de coach moet vanzelfsprekend aan de standaard integriteits- vertrouwelijkheids- en deskundigheidseisen voldoen (zie: wat is coaching).
- de client moet voldoende coachable zijn (zie: ben ik coachable).

DE AANPAK
Bij stressgerelateerde problemen stelt de coach in eerste instantie samen met de cliŽnt vast wat het huidige stressniveau van de cliŽnt is (C factor). Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een stressmeter, maar ook met behulp van een lijst met stresssymptomen. Vervolgens wordt vastgesteld waar de stress vandaan komt (A factor). Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een lijst van stressfactoren plaatsvinden, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een cliŽnt bijvoorbeeld van een bepaalde stressfactor erg veel last heeft, waardoor het voor de hand ligt hierop te focussen. Nadat dit is gebeurd kan in kaart worden gebracht welke belevingen en of overtuigingen een rol spelen in het ontwikkelen van stressklachten (B factor) Op het moment dat de A, B en C factoren in kaart zijn gebracht kan worden bepaald wat de beste aanpak is om op een zo adequaat mogelijke manier de stress te beheersen of er mee om te gaan. Voor sommige factoren zal gelden dat het meest voor de hand ligt om de situatie aan te pakken, voor andere factoren geldt wellicht dat de beleving het meest geŽigende aangrijpingspunt is en voor weer andere zal het aanpakken van de symptomen het meest effectief zijn. Vaak wordt ook gefocust op een combinate van factoren.

DE RESULTATEN
Na enige sessies, waarbij vanzelfsprekend ook veel zelfwerkzaamheid van de cliŽnt wordt verwacht is de client beter in staat om te gaan met stress. Na afloop van het traject heeft hij/zij ook voldoende gereedschappen om zonder begeleiding stress te beheersen. Dit leidt niet alleen tot een beter functioneren, maar - veel belangrijker - ook tot een beter welzijn van de cliŽnt.

OVER DE AUTEUR
Erik Spaans is directeur en eigenaar van Tcoach: www.tcoach.nl, het grootste Coaching Call Center in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van coaching op het gebied van loopbaanplanning en effectieve communicatie.

Zoek direct een coach die gespecialiseerd is in stress

Terug