24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

COACHING BIJ VERSLAVINGEN
Een verslaving werkt verwoestend op je leven. Energie, tijd, geld, alles gaat naar het moeten bevredigen van die ene behoefte (of dat nou drank, drugs, gokken of iets anders is). De verslaving heeft macht en die macht wordt steeds groter. De problemen die worden veroorzaakt door een verslaving kunnen enorm zijn: schulden, relatieproblemen, werkloosheid, enzovoorts.

VERSLAVING
Het leven heeft leuke en minder leuke kanten. Iedereen probeert zijn leven aangenamer te maken met bepaalde gewoonten of middelen. Zo probeert men minder leuke ervaringen beter te accepteren. Als je niet meer zonder een dergelijk 'hulp'middel kunt ben je afhankelijk geworden. Dit kan iedereen overkomen. Helaas blijkt dan soms dat het je niet lukt er mee te stoppen. Dan blijk je verslaafd te zijn.

Sommige middelen geven zowel een lichamelijke als een emotionele afhankelijkheid. Stoppen geeft dan lichamelijke onthoudingsverschijnselen en emotionele ontregeling.Zo is hoofdpijn bij ontzegging van koffie een lichamelijk onthoudingsverschijnsel; irritatie bij stoppen met roken een emotionele ontregeling. Het grootste probleem bij alle verslavingen is niet zozeer de lichamelijke afhankelijkheid maar wel de emotionele afhankelijkheid.

Verder staat een verslaving nooit op zichzelf, de hele omgeving gaat gebukt onder de oorzaken en gevolgen van de verslaving. Ook gaat het van een verslaving afkomen gepaard met veel pijn, bij de verslaafde zelf en bij de omgeving van de verslaafde. Het is keihard werken. Afkicken zonder perspectief op een beter leven is ondoenlijk.

COACHING
De hulp van een coach bij het proces van afkicken is van groot belang. Een coach beseft dat afkicken zwaar is en zal er oordeelloos en geduldig voor je zijn. Echter niet zonder je een spiegel voor te houden als dat nodig is. Ook je omgeving moet begeleid worden in het omgaan met jouw verslaving en jouw strijd, zodat relaties weer normaal en gelijkwaardig kunnen worden.

DE VOORWAARDEN
Natuurlijk moet er, om een succesvol coachingstraject te waarborgen aan een tweetal voorwaarden worden voldaan:
- de coach moet vanzelfsprekend aan de standaard integriteits- vertrouwelijkheids- en deskundigheidseisen voldoen (zie: wat is coaching).
- de cliŽnt moet voldoende coachable zijn (zie: ben ik coachable). De motivatie van de hulpvrager is met name bij verslavingsproblematiek van groot belang, er is altijd een terugvalgevaar.

DE AANPAK
Juist in de periode van afkicken en vlak daarna is een doeltreffend coachingstraject van zeer groot nut. De client moet het inzicht krijgen dat er een emotionele afhankelijkheid ontstaan is als er geprobeerd is om met een middel of gewoonte gemoedsrust te vinden en dat dit onzin is omdat een verslaving geen gemoedsrust geeft maar deze juist verstoort. Om dit inzicht te bieden kan een coach ondersteuning bieden bij problemen die kunnen ontstaan bij het stoppen van alle soorten verslavingen.

Naast (of na)de reguliere hulpverlening kan coaching hulp bieden bij de, te verkrijgen, inzichten van de emotionele afhankelijkheid. Dit inzicht wordt verkregen door niet slechts ťťn maar door meerdere werkzame technieken met elkaar te combineren in een praktische vorm. De vorm van combinatie is afhankelijk van het middel wat wordt gebruikt en van de cliŽnt; dit is dus maatwerk. Over het algemeen worden de volgende richtlijnen gehanteerd:
- Noteer twee weken lang wat je gebruikt en in welke omstandigheden
- Schrijf ook op wat de prettige kanten zijn van het gebruiken
- Noteer wat de negatieve kanten zijn van het gebruiken
- Ga voor jezelf na welke situaties en omstandigheden voor je moeilijk zijn om niet te of helemaal niet te gebruiken
- Bedenk wat en wie, in je privťleven, je zou kunnen ondersteunen om te minderen of stoppen
- Neem na deze twee weken een beslissing over minderen of stoppen
- Na deze beslissing wordt samen met jou een plan opgesteld. In dit plan maak je met jezelf een aantal afspraken waarin je jezelf steeds een doel stelt. De beloning voor het bereiken van dit doel en wat de volgende stap zal zijn.

DE RESULTATEN
Met dit verworven inzicht kunt u afstand nemen van de 'hulp' die nooit een vriend was maar uw vijand bleek te zijn. Dit beŽindigt de verslaving en de afhankelijkheid daarvan.

OVER DE AUTEUR
Wietske Minks is sinds 2005 werkzaam als Coach-counsellor. Zij heeft veel ervaring opgedaan met het coachen bij diverse psychosociale hulpvragen.

Zoek direct een coach die gespecialiseerd is in verslavingTerug