24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Artikelen

WAT IS COACHING?
door Erik Spaans

Topsporters beseffen het als geen ander, topprestaties leveren is een continu en meedogenloos gevecht. Tegen de concurrentie maar zeker net zo hard tegen zichzelf. Eťn keer niet presteren kan leiden tot het zich niet kwalificeren voor een toernooi. Een tweede keer niet presteren kan het einde van een carriŤre betekenen.

Ook binnen het 'gewone' leven neemt de druk voortdurend toe. De sociale concurrentie is bijna net zo meedogenloos als die in de topsport. Werk en sociale verplichtingen eisen steeds meer tijd en inspanning van mensen. In veel gevallen kunnen mensen dit goed aan, maar met name als in de directe omgeving van mensen zich ingrijpende veranderingen voordoen, dan kan dit leiden tot mindere prestaties. En ook hier geldt dat er daaraan consequenties verbonden zijn. Voor zowel de sportwereld als de 'gewone' wereld geldt dat coaching zonder meer wordt gezien als een van de meest krachtige manieren om met uitdagingen op het gebied van presteren om te gaan. In dit artikel leg ik uit wat coaching is, waarom coaching noodzakelijk is, hoe coaching wordt uitgevoerd en wat de effecten van coaching zijn.

COACHING
Coaching komt van het werkwoord "to coach", dit betekende vroeger het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn 1). Dat is ook de essentie van coaching in de hedendaagse betekenis: mensen kunnen coaching gebruiken om hun doelstellingen te bereiken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:

inhoudelijke coaching
de coach is dan iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseert (de voetballer die trainer wordt).

procesmatige coaching
de coach is dan iemand die van een afstand adviseert hoe er bijvoorbeeld moet worden omgegaan met verliezen, met intimiderende tegenstanders, met de pers en die denkt aan een juiste balans tussen leven en werken.

EEN WAARDEVOLLE BIJDRAGE
Door gebruik te maken van coaching worden mensen beter in staat gesteld hun leven de gewenste vorm te geven. Situaties kunnen beter worden ingeschat, er kan meer van ervaringen worden geleerd, daardoor kan men betere keuzes maken en effectiever handelen. Dit leidt vervolgens weer tot een toenemend welzijn. Coaching is hiermee een van de meest krachtige manieren om het functioneren van mensen blijvend te verbeteren.

PERSOONLIJKE GESPREKKEN
Coaching vindt normaal gesproken plaats door middel van een serie van persoonlijke gesprekken waarin de coach luistert, spreekt, waarneemt en feedback geeft. De coach maakt hierbij onder andere gebruik van open vragen, gesloten vragen, samenvattingen en reflectie. Ook zal de coach in gevallen zijn eigen ervaringen delen. De coach is vooral open, eerlijk en nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar de cliŽnt. deze staat tijdens de coaching centraal. Het gaat om zijn doelstellingen, zijn geluk, zijn agenda. Om de cliŽnt in staat te stellen zijn doelstellingen te bereiken wordt natuurlijk ook wel iets van de cliŽnt verwacht. Deze moet vanzelfsprekend ook open en eerlijk zijn en daarbij bereid zijn om te leren en om te veranderen. Hij mag van de coach hierin een optimale ondersteuning verwachten.

POSITIEVE EFFECTEN
Bij topsport is de werking van coaching evident. Coaching is daar dan ook al sinds lange tijd ingeburgerd. Bij coaching in het 'gewone' leven is dit nog niet het geval. Vaak worden de effecten van coaching binnen het 'gewone' leven niet gemeten. Toch tonen de resultaten van een studie van de International Coach Federation 2) aan dat de persoonlijke effectiviteit van mensen die worden gecoacht sterk toeneemt, zoals onderstaande tabel beschrijft.

Toegenomen zelfbewustzijn68%
Verbeterd welzijn43%
Verbetering in het stellen van doelen62%
Verbeterde communicatievaardigheden40%
Verbeterde balans in het leven61%
Toegenomen aantal afgeronde projecten36%
Lagere stress niveaus57%
Verbeterde gezondheid34%
Verbeterde zelfontwikkeling53%
Betere relaties met collega's33%
Toegenomen zelfvertrouwen52%
Betere relaties met familieleden33%

De effecten van coaching zijn dus zonder meer positief te noemen. Het periodiek evalueren van de situatie van de cliŽnt met objectieve opmerkingen en gerichte en duidelijke feedback leidt onherroepelijk tot nieuwe inzichten en tot verbeterde prestaties, relaties, meer zelfkennis en -vertrouwen en lagere stressniveaus.

OVER DE AUTEUR
Erik Spaans is directeur en eigenaar van Tcoach: www.tcoach.nl, het grootste Coaching Call Center in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van coaching op het gebied van loopbaanplanning en effectieve communicatie.

1) Wikipedia
2) CIPD Guide - Coaching and buying coaching services

Terug