24 uur per dag telefonische coaching op 0900 21.12 2012

Voorwaarden gebruik Tcoach dienstverlening

Tcoach heeft als doelstelling het vormen van een infrastructuur voor de ondersteuning van de aangesloten coaches. Deze infrastructuur bestaat uit de website www.tcoach.nl en het telefoonnummer 0909 9990909. De coaches die gebruik maken van de Tcoach infrastructuur werken zelfstandig en niet in teamverband.

De regels voor het gebruik

Door te bellen naar Tcoach ontstaat een eenmalige overeenkomst die automatisch eindigt met het verbreken van de verbinding. Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1) Het gebruik van deze lijn door bellers onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders of voogd is niet toegestaan.
2) Het bellen van een coach via Tcoach is voor eigen risico. Tcoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat uit de adviezen die door de aangesloten coaches zijn of worden gegeven of voor de onbereikbaarheid van de dienst. Aan Tcoach betaalde vergoedingen worden niet door Tcoach terugbetaald.
3) De beller geeft toestemming voor de verwerking van het door hem of haar gebruikte telefoonnummer in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. (de coaches krijgen geen telefoonnummers te zien)
4) Door het gebruik van onze dienstverlening gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Klachten

Hoewel wij geen partij zijn in enig conflict tussen u en een coach zien wij het verzorgen van contacten - ook in het geval van klachten - tussen u en de coach wel als onze taak.
U kunt klachten over een coach uiten via 0909-9990909 (doorkiescode 30) of via het contactformulier. Vermeld dan de doorkiescode van de coach, de datum en het tijdstip van het contact en de klacht. Wij sturen de klacht vervolgens door naar de betreffende coach en verzoeken deze contact met u op te nemen.